Servicii situaţii de urgenţă

Apărarea împotriva incendiilor / PSI
Protecţie civilă

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor şi a O.M.A.I.712 şi 786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă vă informăm asupra obligativităţii tuturor agenţilor economici şi instituţiilor de a elabora documentaţia tehnico-organizatorică de apărare împotriva incendiilor.
Cuprinsul documentaţiei tehnico-organizatorice:
I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor

Anexa nr. 1 – Atribuţiile personalului numit în structura organizatorică

Anexa nr. 2 – Structura organizatorică a activităţii de apărare împotriva incendiilor

2. Decizie privind modul de executare a lucrărilor cu foc deschis

Anexa nr. 1 – Procedura de emitere, semnare, luare la cunoştinţă şi păstrare a „Permisului de lucru cu foc”

Anexa nr. 2 – Instrucţiuni specifice de prevenire a incendiiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

3. Decizie privind reglementarea fumatului

4. Decizie privind modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor specifice activităţii

5. Decizie privind măsurile speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de sezon rece, caniculare sau secetoase

Anexa nr. 1 – Reguli şi măsuri speciale pentru contracararea efectelor perioadelor de sezon rece, caniculare sau secetoase

6. Decizie privind sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Anexa nr. 1 – Tematici orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje pe linie de P.S.I.

Anexa nr. 2 – Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă

7. Decizie privind răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere şi antrepriză

Anexa nr. 1 – Convenţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (model)

II. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

– Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

– Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

III. CONCLUZII ŞI MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

IV. PLANUL DE INTERVENŢIE

V. FIŞA OBIECTIV

VI. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

VII. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

VIII. LISTA CU SUBSTANŢE PERICULOASE (explozibile, inflamabile) UTILIZATE

IX. EVIDENŢA EXERCIŢIILOR ŞI APLICAŢIILOR LUNARE EXECUTATE

X. EVIDENŢA INCENDIILOR, EXPLOZIILOR, AVARIILOR URMATE DE INCENDII

XI. EVIDENŢA VERIFICĂRILOR PROFILACTICE ALE INSTALAŢIILOR ŞI UTILAJELOR

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor şi a O.M.A.I.712 şi 786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă vă informăm asupra obligativităţii tuturor agenţilor economici şi instituţiilor de a elabora documentaţia tehnico-organizatorică de apărare împotriva incendiilor.
Cuprinsul documentaţiei tehnico-organizatorice:
I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor

Anexa nr. 1 – Atribuţiile personalului numit în structura organizatorică

Anexa nr. 2 – Structura organizatorică a activităţii de apărare împotriva incendiilor

2. Decizie privind modul de executare a lucrărilor cu foc deschis

Anexa nr. 1 – Procedura de emitere, semnare, luare la cunoştinţă şi păstrare a „Permisului de lucru cu foc”

Anexa nr. 2 – Instrucţiuni specifice de prevenire a incendiiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

3. Decizie privind reglementarea fumatului

4. Decizie privind modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor specifice activităţii

5. Decizie privind măsurile speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de sezon rece, caniculare sau secetoase

Anexa nr. 1 – Reguli şi măsuri speciale pentru contracararea efectelor perioadelor de sezon rece, caniculare sau secetoase

6. Decizie privind sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Anexa nr. 1 – Tematici orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje pe linie de P.S.I.

Anexa nr. 2 – Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă

7. Decizie privind răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere şi antrepriză

Anexa nr. 1 – Convenţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (model)

II. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

– Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

– Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

III. CONCLUZII ŞI MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

IV. PLANUL DE INTERVENŢIE

V. FIŞA OBIECTIV

VI. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

VII. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

VIII. LISTA CU SUBSTANŢE PERICULOASE (explozibile, inflamabile) UTILIZATE

IX. EVIDENŢA EXERCIŢIILOR ŞI APLICAŢIILOR LUNARE EXECUTATE

X. EVIDENŢA INCENDIILOR, EXPLOZIILOR, AVARIILOR URMATE DE INCENDII

XI. EVIDENŢA VERIFICĂRILOR PROFILACTICE ALE INSTALAŢIILOR ŞI UTILAJELOR

Sună-ne