Servicii

Operator RSVTI & Servicii ISCIR

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Legea 64/2008, şi a celorlalte acte normative aplicabile privind cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil vă informăm asupra obligaţiilor şi responsabilităţilor tuturor persoanelor fizice şi juridice ce deţin/utilizează o instalaţie/echipament.

Obligaţii şi responsabilităţi:

a) să solicite şi să obţină avizul obligatoriu de instalare;

b) să solicite şi să obţină autorizaţia de funcţionare iniţială sau reautorizarea;

c) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale producătorilor;

d) să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

e) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;

f) să asigure supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor.

Totodată conform art. 15:

(1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 – 4 şi în anexa nr. 3 pct. 1 – 3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice;

(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice;

Societatea noastră poate asigura îndeplinirea cerinţelor menţionate mai sus prin următoarele activităţi:

a) Ţine evidenţa instalaţiilor/echipamentelor de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa beneficiarului;

b) Ţine evidenţa deservenţilor de instalaţii de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa beneficiarului;

c) Urmăreşte efectuarea la termen a verificărilor tehnice oficiale ale instalaţiilor de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa beneficiarului fără de care acestea nu pot funcţiona;

d) Supraveghează ca instalaţiile de ridicat şi sub presiune din dotarea beneficiarului să fie folosite în conformitate cu prevederile Prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare, cu instrucţiunile de exploatare şi a instrucţiunilor proprii de securitate în muncâ;

e) Urmăreşte realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale;

f) Examinează în mod regulat registrele de supraveghere ale instalaţiilor şi ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;

g) Urmăreşte afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor de ridicat şi a celor sub presiune;

h) Interzice manevrarea instalaţiilor de ridicat sau sub presiune de către persoane neautorizate;

i) Efectuează instructajul profesional de securitate în muncă cu deservenţii de instalaţii de ridicat şi sub presiune o dată pe semestru;

j) Organizează reexaminarea periodică anuală a deservenţilor de instalaţii de ridicat şi sub presiune şi participă în comisia de reexaminare;

k) Colaborează cu conducerea societăţii la întocmirea planului de intreţinere, revizii şi reparaţii;

l) Urmăreşte ca reparaţiile la instalaţiile de ridicat şi sub presiune să se facă numai de către agenţi economici autorizaţi ISCIR;

m) Informează ISCIR – Inspectoratul Teritorial – în cazul transferării sau vânzării a unei instalaţii de ridicat sau sub presiune pentru luarea în evidenţă a noului proprietar sau a noii locaţii.

Societatea noastră se angajează să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la şi despre beneficiar.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Legea 64/2008, şi a celorlalte acte normative aplicabile privind cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil vă informăm asupra obligaţiilor şi responsabilităţilor tuturor persoanelor fizice şi juridice ce deţin/utilizează o instalaţie/echipament.

Obligaţii şi responsabilităţi:

a) să solicite şi să obţină avizul obligatoriu de instalare;

b) să solicite şi să obţină autorizaţia de funcţionare iniţială sau reautorizarea;

c) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale producătorilor;

d) să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

e) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;

f) să asigure supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor.

Totodată conform art. 15:

(1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 – 4 şi în anexa nr. 3 pct. 1 – 3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice;

(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice;

Societatea noastră poate asigura îndeplinirea cerinţelor menţionate mai sus prin următoarele activităţi:

a) Ţine evidenţa instalaţiilor/echipamentelor de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa beneficiarului;

b) Ţine evidenţa deservenţilor de instalaţii de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa beneficiarului;

c) Urmăreşte efectuarea la termen a verificărilor tehnice oficiale ale instalaţiilor de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa beneficiarului fără de care acestea nu pot funcţiona;

d) Supraveghează ca instalaţiile de ridicat şi sub presiune din dotarea beneficiarului să fie folosite în conformitate cu prevederile Prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare, cu instrucţiunile de exploatare şi a instrucţiunilor proprii de securitate în muncâ;

e) Urmăreşte realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale;

f) Examinează în mod regulat registrele de supraveghere ale instalaţiilor şi ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;

g) Urmăreşte afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor de ridicat şi a celor sub presiune;

h) Interzice manevrarea instalaţiilor de ridicat sau sub presiune de către persoane neautorizate;

i) Efectuează instructajul profesional de securitate în muncă cu deservenţii de instalaţii de ridicat şi sub presiune o dată pe semestru;

j) Organizează reexaminarea periodică anuală a deservenţilor de instalaţii de ridicat şi sub presiune şi participă în comisia de reexaminare;

k) Colaborează cu conducerea societăţii la întocmirea planului de intreţinere, revizii şi reparaţii;

l) Urmăreşte ca reparaţiile la instalaţiile de ridicat şi sub presiune să se facă numai de către agenţi economici autorizaţi ISCIR;

m) Informează ISCIR – Inspectoratul Teritorial – în cazul transferării sau vânzării a unei instalaţii de ridicat sau sub presiune pentru luarea în evidenţă a noului proprietar sau a noii locaţii.

Societatea noastră se angajează să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la şi despre beneficiar.

Sună-ne