În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, pentru a utiliza acest site în continuare, te rugăm sa îţi dai acordul privind folosirea cookie-urilor şi prelucrarea datelor personale colectate prin formular şi email.

De Acord Ce înseamnă cookie şi cum le folosim
Cum prelucrăm datele personale colectate prin formular şi email
0743-332.004 CLICK PENTRU A SUNA Consultanţă şi Servicii în Bucureşti-IlfovAlba
BraşovSibiuTimiş

Servicii protecţia mediului

Asigurăm servicii complete pentru protecţia mediului.

 • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate - Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713;
 • Identificarea problemelor şi necesităţilor pentru conformarea la prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;
 • Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor, conform HG 856/2002;
 • Elaborarea şi menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;
 • Întocmirea şi transmiterea raportărilor lunare/anuale către autoritatea competentă de protecţie a mediului;
 • Raportările în aplicaţia electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM);
 • Consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
 • Menţinerea Autorizaţiei de Mediu şi informarea permanentă a măsurilor impuse prin aceasta;
 • Asigurarea relaţiei permanente cu autorităţile de protecţia mediului;
 • Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
 • Întocmirea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile la fondul de mediu;
 • Asistenţă în cazul unui control al Gărzii de mediu şi ducerea la îndeplinire a măsurilor rezultate în urma controlului;
 • Obţinerea de autorizaţii/avize:
  - Autorizaţie de mediu;
  - Acord de mediu;
  - Accept de evacuare ape uzate.